Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
17/TB-CQTT 04/07/2018 Thông báo số 17/TB-CQTT ngày 04/7/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 6 và kế hoạch công tác tháng 7 năm 2018
15/TB-CQTT 05/06/2018 Thông báo số 15/TB-CQTT ngày 05/6/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6 năm 2018
1053/QĐ-UBND 17/05/2018 Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải thể Hội Châm cứu tỉnh Phú Thọ
14/TB-LHH 08/05/2018 Thông báo số 14/TB-CQTT ngày 08/5/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5 năm 2018
431/QĐ-LHHVN 03/05/2018 Quyết định số 431/QĐ-LHHVN ngày 03/5/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (năm 2017-2018)
09/TB-CQTT 04/04/2018 Thông báo số 09/TB-CQTT ngày 04/4/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 3 và kế hoạch công tác tháng 4 năm 2018
27/2018/TT-BTC 21/03/2018 Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng
06/TB-CQTT 05/03/2018 Thông báo số 06/TB-CQTT ngày 05/03/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 02 và kế hoạch công tác tháng 03 năm 2018
21/CV-LHH 27/02/2018 Công văn số 21/CV-LHH ngày 27/2/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc Đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
05/TB-CQTT 05/02/2018 Thông báo số 05/TB-CQTT ngày 05/02/2018 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2018

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 122/GP-TTĐT ngày 22/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch