Img

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong di sản đồ sộ, phong phú có tầm nhìn sâu rộng đó của Người, tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Img

Tháng Tám năm 1945 có những ngày vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong những ngày đáng nhớ ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng Mặt trận Việt Minh, toàn dân ta đã nổi dậy khởi nghĩa, giành lấy chính quyền, đánh bại bọn đế quốc xâm lược, đem lại độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc cho nước nhà.

Img

Cuộc đời, sự nghiệp và hoạt động khoa học của TTƯT.TS Hà Quang Lợi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, gắn bó với nghề dược. Bản thân vừa là người thầy thuốc, vừa là người thầy giáo, trong suốt hơn 40 năm qua ông đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục nói chung và sự nghiệp xây dựng, phát triển của Trường...

Img

Trong những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ trí thức, các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà quản lý đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng các chiến lược khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Những thành tựu khoa học công nghệ ngày càng được quan tâm nghiên cứu, ứng...

Xem thêm văn bản >>
Counter
Lượt truy cập
Số lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch